I make a list of the best web hosting comapnies. Buy professional business templates online.

AKADEMIA ICT- współpracuj z nami!

Drukuj
Opublikowano Odsłony: 8156Rozpocznij współpracę z nami już dzisiaj!

Poszukujesz pracowników? Planujesz zatrudniania w tym roku, a chciałbyś pozyskać przeszkoloną kadrę? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi formami wsparcia jakie będziemy realizowali na terenie województwa śląskiego w latach 2017 - 2018 licząc na Państwa udział. W ramach tych 3 projektów udzielimy wsparcia zawodowego dla niemalże 250 osób.

 

 

Projekt 1: Projekt pt. „Grafik, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych-specjaliści ICT”. W ramach tego projektu wsparcie otrzyma 72 uczestników w wieku 18-29 lat. Przy współpracy z Państwem przygotowany zostanie cykl szkoleń, który odpowiadał będzie wymaganiom stawianym nowym pracownikom w Państwa firmie. Mocno zachęcać będziemy pracodawców do aktywnego udziału w szkoleniu naszych uczestników. Każdy uczestnik odbędzie łącznie 57 dni szkoleniowych (8h lekcyjnych) dodatkowo wspartych doradztwem zawodowym oraz specjalistycznym z naszej strony (uczestnicy otrzymują stypendium za udział w szkoleniu). Po zakończeniu szkoleń, uczestnicy zostaną skierowani na 3 miesięczne staże, podczas których otrzymywać będą również stypendium. Za pozytywne zrealizowanie stażu zakończone 3 miesięcznym zatrudnieniem firma otrzymuje od nas wynagrodzenie w kwocie 1500,00zł. Wymagane 3 miesięczne zatrudnienie podobnie jak w poprzednich projektach definiowane jest jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło w miesięcznej kwocie wynagrodzenia nie niższej niż aktualna płaca minimalna.

Projekt 2: Projekt pt. „Akademia kompetencji ICT”. W ramach tego projektu wsparcie otrzyma 120 uczestników powyżej 30 roku życia. Ponownie w tym projekcie mamy do wykorzystania takie wsparcie dla uczestników projektu jak: doradztwo zawodowe i specjalistyczne, szkolenia w zależności od poziomu grupy od 10 do 25 dni szkoleniowych oraz staże. W odróżnieniu do Projektu nr 1, żadne z działań nie jest obligatoryjne (pracodawca może wskazać, z których form wsparcia [szkolenie, staż] chce skorzystać). Korzyść płynąca z tego rozwiązania jest taka, że jesteśmy w stanie przeszkolić kandydatów do pracy wytypowanych bezpośrednio przez pracodawcę zgodnie z wskazanymi przez pracodawcę instrukcjami w zakresie wymaganych szkoleń. Oczywiście nie wyklucza to zrealizowania projektu w pełnym zakresie, czyli: doradztwo, szkolenie, staż, zatrudnienie. Jak powyżej w ramach projektu finansujemy badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, dojazdy do pracy, wynagrodzenie dla firmy za opiekę nad stażystami.

Projekt 3: Projekt pt. Akademia kompetencji ICT- Inkubator przedsiębiorczości. W ramach tego projektu wsparcie otrzyma 45 uczestników powyżej 30 roku życia. Przy współpracy z nami i naszymi ekspertami uczestnicy opracują biznesplan swojej działalności gospodarczej, zostaną przeszkoleniu (6 dni szkoleniowych), otrzymają bezzwrotną dotację w kwocie 23700zł na pokrycie kosztów wyposażenia własnej działalności, otrzymają wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy w kwocie 1750zł miesięcznie, będą mogli liczyć na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia, wsparcie ekspertów w trakcie pierwszego roku prowadzenia działalności jak również będą mogli wnioskować o pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem.

Warto zauważyć, że jako jedyny podmiot na Śląsku będziemy mieli ofertę skierowaną również do osób powyżej 30 roku życia.

Poniżej graficzna forma realizowanych projektów i form wsparcia:

 

Więcej na stronie www.akademiaict.pl.

 

DziśDziś221
W tym tygodniuW tym tygodniu1250
W tym miesiącuW tym miesiącu1818
TotalTotal758068
Joomla 1.7 Templates designed by Football Jacke