0

Popularne pytania kandydatów do pracy

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania. Liczymy, że znajdziesz tam odpowiedzi na Twoje pytania. W razie braku, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Wystarczy nam Twoje CV. Zaaplikuj na jedną z naszych ofert. Po zapoznaniu się z CV skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj aby na CV umieścić aktualną klauzulę RODO.

Jeśli jesteś osobą poszukującą pracy lub pracownikiem naszej agencji wszystkie usługi świadczymy dla Ciebie BEZPŁATNIE.

Posiadamy oferty pracy tymczasowej jak i pracy stałej, dla osób o różnych kwalifikacjach i z różnym doświadczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy w zakładce „Oferty Pracy”. Tam zauważysz czy dana oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej czy stałej.

Twoje cv jest teraz w procesie oceny. Oceniamy je my oraz Twój przyszły pracodawca. Staramy się by zaprosić Cię na spotkanie jak najszybciej, ale nie zawsze idzie to tak gładko. Na kontakt będzie trzeba poczekać od 1 do 7 dni.

Jeśli proces rekrutacji przebiegł pozytywnie, rozpoczynamy etap zatrudniania.  Zaprosimy Cię do naszego biura w celu dopełnienia  wszelkich formalności. Otrzymasz od nas wszelkie wymagane dokumenty do uzupełnienia. Przed podjęciem zatrudnienia musisz wykonać badania lekarskie, skierowanie otrzymasz przy podpisywaniu dokumentów. Po wykonaniu badaniach lekarskich, jeśli nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia  podpisujemy umowę i możesz przystąpić do pracy.

Zgodnie z polskim prawem, zatrudnianie osoby niepełnoletniej ma znaczne ograniczenia. Bardzo rzadko zdarza się, że oferty pracy, które posiadamy spełniają takie wymagania.

Tak, posiadamy oferty pracy dodatkowej na wakacje oraz na weekendy, gdzie możemy dopasować elastycznie Twój grafik pracy.

Popularne pytania wśród pracowników agencji

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania zadawane przez naszych pracowników. Liczymy, że znajdziesz tam odpowiedzi na Twoje pytania. W razie braku, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Absolutnie nie. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju,  żadna legalnie działająca agencja zatrudnienia nie może pobierać jakiejkolwiek prowizji z wynagrodzenia pracownika tymczasowego bez względu na formę zatrudnienia. Nasze wynagrodzenie wypłacają nam pracodawcy.

Maksymalnie w jednym zakładzie pracy możesz pracować 18 miesięcy. W sytuacjach nadzwyczajnych do 36 miesięcy, ale taka forma współpracy zdarza się niesłychanie rzadko.

Pracodawca użytkownik to podmiot, na rzecz którego wykonujesz pracę – firma do której Cię wysyłamy.

Z nami podpisujesz najczęściej umowę o pracę tymczasową. Tylko detale różnią ją od standardowej umowy o pracę. W tracie zatrudnienia na jej podstawie masz odprowadzane wszystkie składki ZUS oraz podatki dokładnie w takich samych wysokościach jak w przypadku umowy o pracę. Tym sposobem jesteś w pełni ubezpieczony, możesz korzystać ze służby zdrowia oraz odprowadzane są składki na Twoją emeryturę.

Rzeczywistym pracodawcą jest Agencja, natomiast swoje obowiązki wykonujesz u Pracodawcy Użytkownika. Wszystkie obowiązki pracodawcy spełnia Agencja. Agencja Przejmuje dokumenty podczas zatrudnienia, zgłasza Cię do ZUS, wydaje Pit 11 oraz wszelkie zaświadczenia , świadectwo pracy oraz wypłaca wynagrodzenie.

Tak, bez względu na formę zatrudnienia  – masz na to 7 dni.

Tak, koszt za badania zostanie Ci zwrócony razem z pierwszą wypłata.

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową (a tak zatrudniamy 99% naszych pracowników) to oczywiście masz prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika. W przypadku niewykorzystania urlopu w czasie zatrudnienia  otrzymasz od nas ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Możesz zadzwonić do Agencji lub wysłać wiadomość sms, a my  udzielimy Ci informacji o stanie Twojego urlopu.

Tak,  masz do tego prawo ma takich samych zasadach jak osoby zatrudnione na standardowej umowie o pracę.

Zależy na jaki okres czasu została zawarta Twoja umowa:

  • 3 dniowy okres wypowiedzenia – dla umów, nieprzekraczających 2 tygodni
  • tygodniowy okres wypowiedzenia – dla umów, przekraczających 2 tygodnie.

Natomiast bieg zaczyna się od początku kolejnego tygodnia po złożeniu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie za pracę zostanie Ci wypłacone zgodnie z terminem zawartym w umowie o pracę. Kwota zostanie przekazana przelewem na wskazane konto bankowe. Zwyczajowo będzie to do 10 dnia  kolejnego miesiąca.

Na wstępie nie przejmować się tylko zgłosić do nas swoje obawy. Zauważamy że niemalże wszystkie zgłoszenia wynikają z zawiłości naszego prawa co zrozumiałe. Oczywiście nasze oprogramowanie do wyliczania wynagrodzenia jest renomowanego producenta na bieżąco aktualizowane, ale wszystko tworzą ludzie. Nie czekaj na nic tylko od razu kontaktuj się z nami. Dla pewności ponownie zweryfikujemy Twoje wynagrodzenie tak byś wiedział, że uzyskane wynagrodzenie jest poprawne.

Czasem słyszymy, że w innych firmach ktoś nie chce zgłaszać zastrzeżeń z obawy o zwolnienie. My jesteśmy po to by Ci pomagać na każdym etapie zatrudnienia więc nawet jeśli tak pomyślisz, nie ma to zastosowania w naszej agencji.

Zgłoś sprawę do nas, ale najpierw ustal czy zaświadczenie musi być wystawione na konkretnym druku z urzędu, jeśli tak musisz dostarczyć do Agencji Pracy druk na którym mamy wystawić Ci zaświadczenie, jeśli konkretny druk nie jest wymagany. Możesz telefonicznie zgłosić prośbę o wystawnie zaświadczenia z informacją jakie dane mają widnieć na zaświadczeniu. Zrobimy wszystko, abyś otrzymał zaświadczenie jak najszybciej to możliwe, ale nie zawsze może ono zostać wystawione od razu.

Oczywiście, wlicza się także do stażu pracy.

Często Zadawane Pytania