0

Czym jest praca tymczasowa?

W ramach tej usługi zajmiemy się pozyskaniem i dostarczeniem pracowników zatrudnionych przez nas na podstawie umowy o pracę, gotowych do pracy i z kompletem aktualnych badań. Przejmiemy też wszelkie obowiązki administracyjno-kadrowe (w tym wypłatę wynagrodzenia) i odpowiedzialność przed instytucjami rynku pracy, ponieważ to my stajemy się formalnym pracodawcą.

Consultant
  • Przygotujemy czytelną ofertę współpracy
  • Pozyskamy i szybko dostarczymy pracowników
  • Formalności ograniczymy do minimum
  • Przejmiemy na siebie obowiązki administracyjno-kadrowe
  • Obniżymy koszty pracownicze

Jakie formalności?

Praca tymczasowa to usługa, regulowana Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (link ), w związku z czym na początku współpracy konieczne jest dookreślenie warunków współpracy i zawarcie tego w jednej ramowej umowie. Po przejściu tego etapu, formalności między nami ograniczają się jedynie do akceptacji pliku rozliczeniowego oraz płatności faktury. Wszystkie elementy rekrutacyjne, kadrowe, ubezpieczeniowe, podatkowe oraz administracyjne spoczywają na nas. To wielka oszczędność czasu, miejsca oraz kosztów dla Twojej firmy. Możesz traktować nas jak swój zewnętrzny dział HR.

Pamiętaj, że korzystanie z agencji pracy to korzyści płynące z elastyczności zatrudnienia, preferencyjnych warunków zatrudnienia oraz niższe koszty dla Twojej firmy.

Współpraca skrojona na miarę

Przygotowujemy umowę i warunki współpracy skrojone pod Twoje potrzeby.

Rekrutacja

W możliwie najkrótszym czasie pozyskujemy kandydatów do pracy w Twojej firmie.

Koncentracja na biznesie

Pozwól nam odciążyć się w zakresie HR, a zyskany czas niech służy Ci w rozwoju firmy.